Gergerlioğlu, asgari ücretin 32 bin TL olması için kanun teklifi verdi
26 Haziran 2024 14:03

Gergerlioğlu, asgari ücretin 32 bin TL olması için kanun teklifi verdi

DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mevcut asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Ağustos ayı itibariyle asgari ücretin en az 32.000 TL olmasına ilişkin kanun teklifi verdi. 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, enflasyon oranlarındaki artış ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki hızlı yükseliş, çalışan kesimin alım gücünü ciddi şekilde azaltmıştır. Özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız, bu durumdan en çok etkilenen kesim olmuştur. Türk-İş, DİSK ve Hak-İş gibi sendikaların yaptığı son açıklamalarda, mevcut asgari ücretin yetersiz olduğu ve yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, asgari ücretin en az 32.000 TL olması gerekliliği ortadadır

TÜİK verilerine göre, son yıllarda enflasyon oranlarında ciddi artışlar yaşanmış, temel tüketim maddelerinin fiyatları hızla yükselmiştir. Gıda, konut, ulaşım ve enerji gibi temel ihtiyaçlar, asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız için büyük bir yük haline gelmiştir. Türk-İş'in Aralık 2023 tarihinde yayınladığı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.000 TL, yoksulluk sınırı ise 45.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, mevcut asgari ücretin, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını göstermektedir.

Çalışanların insanca yaşama hakkı, adil bir ücretle mümkün olabilir

DİSK ve Hak-İş sendikaları, yaptıkları açıklamalarda, asgari ücretin yetersizliğinin işçi hakları ve sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtmişlerdir. Çalışanların insanca yaşama hakkı, adil bir ücretle mümkün olabilir. Mevcut ekonomik koşullarda, asgari ücretin en az 32.000 TL olarak belirlenmesi, işçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal adaletin sağlanması açısından zorunludur.

Asgari ücretin artırılması, sadece çalışan kesimin değil, aynı zamanda genel ekonomik denge ve toplumsal refah açısından da önemlidir. Asgari ücretin yetersizliği, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açmakta ve toplumsal huzursuzluğa sebep olmaktadır. Türk-İş, DİSK ve Hak-İş sendikalarının ortak görüşü, asgari ücretin 32.000 TL seviyesine çıkarılmasının hem ekonomik istikrarı sağlayacağı hem de toplumsal barışı güçlendireceği yönündedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında, asgari ücretin en az 32.000 TL olarak belirlenmesi, çalışan kesimin ekonomik refahının artırılması, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal huzurun korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu düzenleme, ekonomik ve sosyal dengelerin sağlanmasına katkıda bulunacak, işçilerin yaşam kalitesini yükseltecek ve ülkenin genel refah seviyesini artıracaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Bu madde ile asgari ücretin 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren en az 32.000 TL olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Bu artış, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve ekonomik refahının artırılması amacıyla yapılmaktadır.

MADDE 2 - Bu madde ile yeni asgari ücretin, işverenler ve çalışanlar arasında adil ve dengeli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

ASGARİ ÜCRET KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren, Türkiye'de uygulanacak asgari ücret en az 32.000 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 - Bu kanun kapsamında belirlenen asgari ücret, işverenler tarafından çalışanlara ödenmesi zorunlu asgari tutar olup, bu miktarın altında ödeme yapılamaz.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme: 26 Haziran 2024 14:05
BENZER HABERLER
X